» oferta » systemy kominowe

Te oraz wiele innych materiałów dostępne jest w sprzedaży

 

SKC-C (s) System Kominowy Ceramiczny - SUCHY STANDARD

Charakterystyka:

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY SUCHY STANDARD SKC-C (s)

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY SUCHY STANDARD SKC-C (s) przeznaczony jest do kotłów z otwartą komorą spalania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym gdzie temperatura spalin nie jest wyższa aniżeli T 600 (600°C). Ze względu na jego przeznaczenie system ten określamy jako UNIWERSALNY.

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY SUCHY STANDARD SKC-C (s) jest systemem trójwarstwowym stanowiącym połączenie rury ceramicznej, otuliny i obudowy zewnętrznej - pustaka PK lub PKW, pracującym w podciśnieniu bez kondensacji pary wodnej.

Zalety komina:

 • Możliwość podłączenia komina do każdego rodzaju kotła na paliwa stałe (węgiel, drewno, eko groszek, brykiet, torf), paliwa ciekłe (olej opałowy, nafta) oraz paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan).
 • Zmiana rodzaju źródła energii, nie wymaga dodatkowych wkładów.
 • Odporny na pożar sadzy.
 • Odporny na wysokie temperatury.
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki doskonałej klasie odporności ogniowej obudów zewnętrznych komina G50.
 • Gładkie ściany komina minimalizują tarcie podczas ruchu i zapewniają dobry ciąg.
 • Łatwe czyszczenie i odporność na obciążenie mechaniczne.
 • Prosty i szybki montaż dzięki zastosowaniu nowoczesnych, lekkich pustaków keramzytowych oraz zaprawy klejowej cienkowarstwowej.
 • Doskonałe właściwości cieplno-izolacyjne λ = 0,055 - 0,08 W/(m*K).
 • Niska waga i wysoka wytrzymałość obudowy zewnętrznej komina.
 • Połączenie komina dwuwarstwowego z trójwarstwowym daje możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności finansowych.

System Kominowy CJ BLOK SKC-C spełnia wymogi normy PN-EN 13063-1 T 600 N1 D 3 G50 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030040624 i oferujemy go w przekrojach : Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250.

 

SKC-M System Kominowy Ceramiczny - MOKRY

Charakterystyka:

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY MOKRY z otuliną SKC-M

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY MOKRY SKC-Mprzeznaczony jest do kotłów z otwartą komorą spalania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym, gdzie temperatura spalin nie może być wyższa aniżeli T 400 (400°C).

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY MOKRY SKC-M jest systemem trójwarstwowym do eksploatacji w warunkach zawilgocenia (kondensacja pary wodnej) pracującym w podciśnieniu.


Zalety komina trójwarstwowego:

 • Możliwość podłączenia komina do każdego rodzaju kotła na paliwa stałe (mokre drewno), paliwa ciekłe (olej opałowy, nafta) oraz paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan).
 • Zmiana rodzaju źródła energii, nie wymaga dodatkowych wkładów.
 • Odporny na wysokie temperatury.
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dzięki doskonałej klasie odporności ogniowej obudów zewnętrznych komina G50.
 • Gładkie ściany komina minimalizują tarcie podczas ruchu spalin i zapewniają dobry ciąg.
 • Łatwe czyszczenie i odporność na obciążenie mechaniczne.
 • Prosty i szybki montaż dzięki zastosowaniu nowoczesnych lekkich pustaków keramzytowych oraz zaprawy klejowej cienkowarstwowej.
 • Doskonałe właściwości cieplno-izolacyjne λ = 0,055 - 0,08 W/(m*K).
 • Niska waga i wysoka wytrzymałość obudowy zewnętrznej komina.
 • Bezpieczne odprowadzenie upłynnionych, agresywnych kwaśnych pozostałości po spalaniu.
 • Łatwe czyszczenie i odporność na obciążenia mechaniczne.
 • Stosowany do wszystkich rodzajów pieców, łącznie z kotłami niskotemperaturowymi o temperaturze wyjściowej gazów wylotowych od 40°C.

System Kominowy CJ BLOK SKC-M spełnia wymogi normy PN EN 13063-2 T400 N1 W 2 O50 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030040625 i oferujemy go w przekrojach : Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø250.

Zalecenia Producenta:

 • Zapoznać się z wytycznymi rur ceramicznych kominowych oraz innych elementów składowych systemu kominowego.
 • System kominowy należy montować zgodnie z niniejszą instrukcją w temperaturze otoczenia nie mniejszej aniżeli +5°C.
 • Komin powinien być wykonany zgodnie z projektem technicznym, opracowywanym dla określonego obiektu i według wymagań Polskich Norm.
 • W przypadku budowy komina z kanałem wentylacyjnym stosujemy dodatkowe kratki wentylacyjne, wskazane w instrukcji montażu.
 • W przypadku budowy komina na zewnątrz budynku zachowujemy przerwę dylatacyjną między kominem a budynkiem (od 5-12 mm) wypełniając ją masą uszczelniającą. Pręty zbrojeniowe stosujemy od poziomu +zero lub -zero kotwiąc je w fundamencie zaprojektowanym pod komin aż do całkowitej wysokości komina. Średnicę prętów zbrojeniowych określa projektant w zależności od wysokości komina.
 • Podczas montażu należy bezwzględnie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, stosując przepisy BHP.
 • Montaż systemu kominowego powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy montażowe lub osoby i firmy przeszkolone w zakresie montażu tego typu instalacji.
 • Po wykonanym montażu komina należy dokonać jego odbioru według zaleceń polskiej normy.

 

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY TURBO SKC-T

 

Charakterystyka:

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO bez otuliny SKC-T2

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO bez otuliny z wentylacją SKC-T2W

System powietrzno-spalinowy (SPS) do kotłów z zamkniętą komorą spalania

SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO, SKC-T spełnia wymagania dla najnowocześniejszych urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem. Jest to system o układzie koncentrycznym, w którym wnętrze obudowy zewnętrznej komina jest wykorzystane do doprowadzenia powietrza do spalania, a znajdująca się w nim rura ceramiczna służy do odprowadzania spalin z urządzenia grzewczego. Powietrze do spalania w tym systemie prowadzone jest strumieniem przeciwnym do gazów spalinowych, wskutek czego ulega podgrzaniu. Dzięki temu zwiększa się sprawność kotła.

Normy:

System Kominowy CJ BLOK® SKC-T spełnia wymogi normy EN 13063-3 T200 P1 W2 O50 potwierdzone Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1020-CPD-030040777 i oferujemy go w czterech przekrojach: Ø100, Ø140, Ø200, Ø250.

Opis montażu: SYSTEM KOMINOWY CERAMICZNY - TURBO SKC-T OPIS MONTAŻU

Przewody kominowe i wentylacyjne montuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów budynku. Powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu i według wymagań Polskich Norm. Po wykonaniu montażu komina należy dokonać jego odbioru według zaleceń polskiej normy.
System Kominowy Ceramiczny – TURBO SKC-T jest prosty w montażu pod warunkiem przestrzegania wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji montażu. Montaż systemu kominowego powinien być wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy montażowe lub osoby i firmy przeszkolone w zakresie montażu tego typu instalacji. Podczas montażu należy bezwzględnie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, stosując przepisy BHP.

 


W sprzedaży również Kominy, Kamionki - kliknij Tutaj