» oferta » kanalizacja

Te oraz wiele innych materiałów dostępne jest w sprzedaży

 


 

 

 

Rury

Rury kanalizacyjne zewnętrzne z PVC są rozwiązaniem stosowanym m.in. w budowie:

 • kanalizacji sanitarnych
 • kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych
 • odwodnień
 • przyłączy kanalizacyjnych


Właściwości materiałowe sprawiają, że system PVC - U / PP jest niezwykle lekki i łatwy w montażu, a wysoka jakość wykonania zapewnia pełną szczelność i znakomitą wytrzymałość mechaniczną.

Do rur PCV oferujemy pełny asortyment kształtek, takich jak: kolana, złączki, trójniki, redukcje, rewizje, mufy oraz kształtki przejściowe PVC-żeliwo i PVC-kamionka.

Wszystkie typy rur i kształtki posiadają fabrycznie wmontowane w kielichach uszczelki elastomerowe.

 

długość od 0,5 do 6m

grubość 50, 75, 110, 160, 200mm

       
       

 

 

STUDNIE KANALIZACYJNE

Stanowią bardzo istotny element systemu bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej. Niewłazowe studnie inspekcyjne produkcji InstalPlast Łask służą do prowadzenia prac eksploatacyjnych, takich jak czyszczenie, przegląd, płukanie czy dokonywanie pomiarów z poziomu terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego. Stosuje się jedynie pierwotny surowiec z oryginalnych opakowań producenta.

Rury trzonowe z PP wykonane są metodą wytłaczania. Mogą być jednościenne DN/ID 315(SN2) lub dwuścienne DN/ID 400 (SN 4, SN 8) w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe. Rury mają zewnętrzną ściankę karbowaną. Taki kształt posiada wiele zalet w porównaniu z rurami o gładkiej ściance zewnętrznej:

 • zapewnia pewniejsze w stosunku do rur gładkich zachowanie rury w gruncie w zależności od pór roku,
 • obsybka boczna rury powoduje jej większą stabilność w gruncie i lepsze zabezpieczenie przed wyporem z gruntu,
 • rury karbowane są lżejsze od rur gładkich z PVC-U przy zachowaniu podobnych walorów wytrzymałościowych,
 • karby rury ułatwiają równe, prostopadłe do jej osi obcięcie do żądanej wysokości.

Teleskop produkcji InstalPlast Łask jest wykonany z odcinka rury PVC-U
z przytwierdzonym trwale włazem żeliwnym. Zwieńczenie to występuje w postaci pokrywy pełnej lub wpustu (kratki) przytwierdzonej do korpusu za pomocą śrub imbusowych. Jako zwieńczenie studni, zamiast teleskopu można stosować również stożek betonowy montowany bezpośrednio na rurę trzonową, zakończony pokrywą betonową lub włazem żeliwnym. Jednak rodzaj zwieńczenia dostosowany jest każdorazowo do określonego miejsca zabudowy i przewidywanego obciążenia. Uszczelnienia studni realizowane są za pomocą pierścieni gumowych spełniających wymagania normy PN - EN 681-1: 2002.

W zależności od średnicy rury wznoszącej oraz średnic przewodów podłączeniowych, w ofercie firmy znajdują się następujące typy studni kanalizacyjnych przelotowych
i zbiorczych wykonane z PP:

 • DN 315/160,
 • DN 315/200,
 • DN 400/160,
 • DN 400/200.

 

 

Studnie DN/ID 315

Konstrukcję studni DN/ID 315 tworzą następujące elementy:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie), dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm,
 • rura trzonowa korugowana jednościenna DN/ID 315 w klasie sztywności obwodowej SN 2, dostępna w odcinkach 1,25; 2; 3 i 6 m,
 • teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasy A15, B125 lub D400) w postaci pełnej pokrywy lub wpustu,
 • pierścień uszczelniający rurę trzonową z teleskopem,
 • stożek betonowy klasy (B125) dla rury DN/ID 315,
 • pokrywa betonowa (klasy A15) lub właz żeliwny (klasy B125),                                                                                                                                             

                            

 

 

                        

 

 

STUDNIE DN/ID 400 (TYP 425 RK)

W przypadku studni DN/ID 400 ich części składowe to:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie), dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm,
 • rura trzonowa korugowana dwuścienna DN/ID 400 (SN 4 lub SN 8), dostępna w odcinkach 3 lub 6 m,
 • łącznik teleskopowy DN 400/315 jako element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem,
 • teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasy A15, B125 lub D400), w postaci pełnej pokrywy lub wpustu,
 • stożek betonowy klasy (B125) dla rury DN/ID 400,
 • pokrywa betonowa (klasy A15) lub właz żeliwny (klasy B125),                                                                                                                                               

 

 

 

             
 

STUDNIE DN 400

W przypadku studni DN 400 ich części składowe to:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych rur gładkościennych lub korugowanych o średnicach zewnętrznych 160 - 400 mm,
 • rura trzonowa gładkościenna z PVC-U DN/OD400 (SN2), dostępna w odcinkach 3 i 6 m.,
 • manszeta teleskopowa (gumowa) D400/315 stanowiąca szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem,
 • teleskop studzienki bazujący na rurze D315mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym,
 • stożek betonowy (B125),
 • pokrywa betonowa (A15).

 

 

 

 

STUDNIE DRENARSKIE

Wykonane są z rury korugowanej (PP) o średnicy wewnętrznej 315mm i wysokości 1,5m.
Studnie drenarskie dostosowane są do podłączenia rur drenarskich o średnicy zewnętrznej 110mm produkcji InstalPlast Łask za pomocą kielichów zatrzaskowych zamocowanych w uszczelce In-Situ. Od spodu studnie można (opcjonalnie) zaślepić szczelnie deklem tworzywowym z użyciem pierścienia uszczelniającego.

Studnia w zależności od potrzeb może być wyposażona w dwa, trzy lub cztery otwory boczne. Fabrycznie wykonane otwory znajdują się na wysokości 50 cm od dna. Na zamówienie można wykonać otwory na dowolnej wysokości. Zwieńczeniem studni drenarskiej w zależności od obciążenia może być dekiel z tworzywa, teleskop z włazem żeliwnym lub stożek betonowy z pokrywą betonową (lub żeliwną).

 

 

 

STUDNIE OSADNIKOWE

Stanowią przydatny element w systemie odprowadzania wód deszczowych.
W ofercie firmy znajdują się studnie o średnicach wewnętrznych DN/ID 315 i 400mm. Standardowa ich wysokość to 2 metry.
Na życzenie klienta można wykonać inne wysokości studni.
Konstrukcję studni stanowi rura strukturalna jednościenna lub dwuścienna (PP).
Fabrycznie wykonany jest króciec umożliwiający podłączenie rury kanalizacyjnej o średnicy 160 mm odprowadzającej nagromadzoną w osadniku wodę deszczową.
Po zamontowaniu na króćcu wylotowym kolanka kanalizacyjnego o średnicy160mm uzyskujemy usyfonowanie studzienki osadnikowej.

Pojemność osadnika to 55 litrów.

Korzyści wynikające ze stosowania studni produkowanych w firmie
InstalPlast Łask:

 • duża odporność na substancje chemiczne obecne w ściekach i w gruncie,
 • szeroki zakres tolerancji termicznej,
 • niski ciężar poszczególnych elementów studni, ułatwiający ich transport
 • montaż,
 • wysoka wytrzymałość na uderzenia,
 • łatwy i szybki montaż ze względu na modułowa budowę studzienek,
 • szczelność połączeń,
 • szeroki zakres zastosowań - dopuszczalna maksymalna głębokość posadowienia studni kanalizacyjnych to 8 metrów,